• Od 2008 roku realizujemy wyjątkowe loterie konsumenckie,
  które generują dochód dla naszych partnerów.
  Szczycimy się 100% skutecznością - każdy z naszych projektów
  wygenerował zysk pokrywając wszystkie koszty,
  w tym nagrody wydane laureatom.

 • Przeprowadziliśmy ponad 100 ogólnopolskich loterii audioteksowych (opartych o SMS)
  promowanych w największych mediach, w tym wielokrotnie Sylwester TVP,
  Sylwester TVN i loterię Radia ZET.

 • Dostarczamy partnerom gotowe rozwiązania.
  Kompleksowo realizujemy projekty wykorzystując własne, niezbędne zasoby.
  Kreację, produkcję, obsługę techniczną, zarządzanie projektem
  i zaawansowaną analitykę efektywności realizujemy wykorzystując
  autorskie narzędzia i kompetencje.
  Działamy w modelu revenue share, zatem eliminujemy ryzyko finansowe
  po stronie partnera, oferując mu udział w zyskach.

 • Jeśli projekt wymaga wsparcia w zakresie promocji, dysponujemy

  wyjątkowymi zasobami. Zapewniamy komunikację bespośrednią
  przez SMS, email i IVR do kilkumilionowej bazy konsumentów
  z możliwością segmentacji i pełnymi zgodami marketingowymi.

Poprzez naszych partnerów marketingowych, możemy prowadzić efektywną komunikacje w ramach każdego projektu z blisko 15 milionami konsumentów.

Kompleksowa
obsługa projektów(od koncepcji po realizację)

Nasze akcje we wszystkich przypadkach generują zysk, którym dzielimy się z Tobą. Koszty akcji pokrywamy z przychodów.

Doświadczenie zdobyliśmy obsługując w ramach naszych loterii ponad 700 milionów komunikatów SMS i email rocznie, wykorzystując w tym celu dedykowane, autorskie narzędzia marketingowe.

Formaty mobilne:

 • sondaże i głosowania

 • loterie i konkursy

 • quizy i gry interaktywne
 • certyfikowane urządzenie losujące do wynajęcia

Realizacje:

 • telewizja, radio, Internet, prasa

 • komunikacja bezpośrednia

 • operatorzy komórkowi

Integracja usług Premium Rate:

 • SMS / MMS / DCB (direct carrier billing tj. doliczenie do rachunku operatora)

 • połączenia głosowe IVR

W ramach spółek zależnych:

 • mobilne kampanie reklamowe

 • mobilna komunikacja CRM

 • generowanie konsumenckiej bazy danych i leadów sprzedażowych

 • kampanie mailingowe, internetowe

Direct Billing:

 • alternatywna metoda płatności dla kart bankowych oraz przelewów

 • kwota transakcji dopisywana do rachunku telefonicznego

 • dostępność we wszystkich sieciach komórkowych
więcej >>
 • Platforma usługowa zapewniająca

  bezpośrednią komunikację z operatorami komórkowymi poprzez SMS Premium / Direct Billing / IVR

 • Platforma wysyłkowa realizująca

  zaawansowane kampanie SMS oraz email z profilowaniem Użytkowników

 • Integracja kanałów umożliwiająca łączenie wysyłek SMS poprzedzonych nagraniami głosowymi IVR w celu najlepszej skuteczności

 • Automatyzacja działań marketingowych

  - możliwość wysłania SMSa zaraz po odczytaniu emaila (dla 5 mln numerów)
 • Zaawansowane narzędzia autorskie do

  analizy ruchu mobilnego

  , kreacji formatów i realizacji odpowiedniej komunikacji z odbiorcami
 • Opłata jednorazowa lub miesięczna

 • Podział przychodów z SMSów Premium (Revenue Share)

 • Barter

  (m.in.

  możliwość skorzystania z baz numerów telefonów / email 4Mats

  )
 • Opłata tylko za zrealizowane wysyłki

 • Opłata jednorazowa za wynajęcie urządzenia losującego

Formularz kontaktowy:

4mats Agregacja Sp. z o.o.
ul. Wronia 45 / 102
00-870 Warszawa
tel. (22) 243 14 11
email: business@4mats.pl

KRS 0000598140
NIP 527-275-75-53
REGON: 363576150

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych:
IOD@4mats.pl
Radosław Szewczuk

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Wyślij

Wiadomość wysłana poprawnie

Wystąpił problem, odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) 4mats.pl Agregacja sp. z o.o., ul. Wronia 45/102, 00-870 Warszawa, business@4mats.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to iod@4mats.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.